Odpady / informace

Postaráme se o vás, pokud potřebujete zajistit shoz stavebního odpadu či jeho odvoz, přivezeme vám písek nebo šťěrk až na váš pozemek, zajistíme jakékoliv zemní práce.

Objemný odpad

odpad z běžného chodu domácností, firem, který kvůli nadměrným rozměrům a velké hmotnosti nelze odkládat do běžných popelnic. Mezi takový odpad patří např. nábytek, matrace, koberce, linolea, textilie, boty, lyže, sáňky, dveře, WC, umyvadla, plastové vany apod. Nesmí obsahovat žádné nebezpečné příměsi.

Stavební suť

čistou stavební sutí se rozumí zbytkový stavební materiál vzniklý při stavebních úpravách obsahující cihly, beton, omítka, keramika, dlaždice, kameny. Tento druh odpadu je vhodný k recyklaci.

Do sutí vhodné k recyklaci nepatří například : dráty a kabely, papíry (např. pytle od cementu), rákos ze stropů, PET lahve, plechovky a jiné odpady. V takovém případě se jedná o netříděnou suť (směsný odpad), tento již nelze jinak využít a obvykle se odváží na skládku.

Bio odpad

biologický odpad jako listí, tráva, drny se zeminou, zbytky rostlin, větve stromů a keřů, piliny, dřevěný popel, spadané ovoce prokládané trávou, bioodpad z kuchyně (zbytky zeleniny a ovoce, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec).

Dřevo

nesmí obsahovat žádné nebezpečné látky (např. olejové nátěry). Pokud tyto látky obsahuje, bude přijaté množství zpoplatněno  2.800.- Kč/t

Sklo

je nutné vytřídit na barevné a čiré do k tomu určených nádob.

Plasty

ukládají se dle pokynů obsluhy do k tomu určených kontejnerů a musí být vytříděny.

  • Oznamujeme, že stavební polystyrén vyráběný v ČR do roku 2015, byl zařazen jako nebezpečný odpad (NO). Nařízení Komise (EU) č. 2016/460 ze dne 30. března 2016. Tento expandovaný a extrudovaný polystyrén obsahuje HBCDD – zpomalovač hoření. Pokud stavební polystyrén obsahuje více než 1000 mg/l  látky HBCCD, je třeba s ním zacházet jako s nebezpečným odpadem. V praxi to znamená, že tento odpad 170903, 170603 je nutné narovnat do bagů a takto balený nechat odvézt odpovědnou firmou do spalovny NO za úhradu. Pokud chce původce polystyrén likvidovat jako ne nebezpečný (O), musí doložit laboratorní rozbor prokazující podlimitní koncentraci HBCCD.

Uvedená cena obsahuje příplatek za vzdálenost a je započítávána vždy k jednomu odvozu  kontejneru a likvidaci odpadu  Neobsahuje DPH 21%.

Provozovna

Novoveská 75
Jablonec n.N.
46601

IČO: 02209195

Po-Pá 7.00-17.00
Sobota 9.00-12.00

+420 777 106 937

+420 777 129 843

alphacont@email.cz

8 + 15 =